İguanalarda Böbrek Yetmezliği

Tüm canlılar için vazgeçilmez yapı taşı olan protein, yaşamın devamı için dışarıdan alınması gerekli bir besin kaynağıdır. Tüm canlılar, evrimleşme sürecinde bulundukları basamağa göre kendileri için doğru olan protein kaynaklarını kullanabilmek için adaptasyona uğramışlardır. Hayvanlar tüketmekte oldukları protein kaynağına göre etobur ya da otobur gibi sınıflara ayrılmaktadırlar. “Proteinos” Yunancada öncelik anlamına gelir. Bir canlı için protein tüketimi yaşamsal önceliğe sahiptir. Doğru miktarlarda ve türde protein kaynağı tüketmeyen canlı sağlıklı kalarak yaşamını sürdüremez. İguanalar tamamen otobur olarak evrimleşmiştir. Bu sevimli kertenkelelerin yeterince özenli bakılmamaları hatta bazen yaşam alanlarını, günlük bakımlarını düzenlerken yapılan küçük yanlışlar bile böbrek yetmezliğine yakalanmalarına neden olabilmektedir. Sık yapılan hatalardan biri bitkisel protein kaynaklarını tüketmek için organize olmuş bu canlılara evde bakılan diğer hayvanlar için kullanılan ticari ürünlerin verilmesiyle hayvansal protein tüketmelerine sebep olunmasıdır. Yine yapılan çok büyük bir hata ise doğal yaşam alanlarında nemli ortam seçen, ortamdaki nemden yararlanabilen, suya girmekten ve yeşil bitkilerle beslenmekten oldukça keyif alan iguanaların yeterli miktarda sıvı kaynağı içermeyen koşularda bakılmasıdır. Bu sebeplerle yirmili yaşlarını görebilecekken birçok iguana üç yaş civarında şiddetli böbrek yetmezliğine bağlı ölmektedir. Bitki kökenli protein kaynaklarına ulaşmaları sağlanan, yüzebilmeleri için haftada bir iki kez banyoya alınan, içebilmeler için doğru sıvı kaynakları sunulan, nemine ve ışık kaynaklarına dikkat edilen ortamlarda bakılan iguanalar böbrek yetmezliğine oldukça zor yakalanırlar. Tedavi sürecinin karmaşıklığı alınması gereken önlemlerin basitliği göz önünde bulundurulduğunda daha da can sıkıcıdır. İguanalarda böbrek yetmezliğinin diğer önemli bir nedeni de alanında uzmanlaşmamış veteriner hekimlerin doğru teşhis yolarını kullanmadan ilaç kullanmaya yönelmeleridir. Halihazırda hastalık nedeni ile bedenindeki ki sıvı miktarı azalmış olan iguanalarda kullanılan ilaçlar böbrekler için normalden daha ağır bir yük oluşturmakta, büyük zararlar verebilmektedir. Uzman hekim tarafından uygun dozlarda reçete edilmediyse sadece basit antibiyotikler sağlıklı iguanalarda bile böyle sağılık sorunlarını tetikleyebilmektedir. Egzotik hayvanlarda klinik görünümün sıklıkla yanıltıcı olması teşhis ve tedaviyi daha da güçleştirmektedir. Bu sebeple herhangi bir şüphe varsa mutlaka laboratuvar desteği alınmalıdır. Böbrek hasarı şekillenmeye başladıktan sonra gelişen böbrek yetmezliğinde hızlı davranmak hayat kurtarıcıdır. Genel klinik görünüm; iştahsızlık, kilo kaybı, karın bölgesinin içe çekilmesi, yutkunma güçlüğü, hareket etmekte isteksizlik gibi belirtilerle şekillenir. Kesin teşhis için laboratuvar testleri, röntgen, bazen de ultrason muayenesine başvurulabilinir. Bilinenin aksine iguanalara kediler ve köpekler gibi serum uygulanabilir. Hekiminiz hastanın durumuna bağlı olarak bu işlem için uygun uygulama yollunu seçecektir. Düzgün sıvı sağaltımı ve ortamın neminin artırılması böbrek yetmezliği tedavisinde altın öneme sahiptir. Bunun içi iguananızın damar yolu açılmalı ya da kemik içi sıvı uygulaması yapılmalıdır. Bazı durumlarda iguanalarda böbrek yetmezliği bir iki hafta içerisinde ölümle sonuçlanabilmektedir. Kısa süre öncesine kadar tamamen sağlıklı olan iguananın gösterdiği klinik belirtiler sahiplerinin gözünden kaçabilmektedir. Bazı durumlarda hayvansal protein kaynakları tüketen, uygun olmayan koşullarda bakılan iguanalar uzun yılar sağlıklı kalabilmektedir. Uygun olamayan koşullarda bakılan iguanaların yaşam şekillerini hastalanmadan değiştirmek mümkünse kan testi yapmak hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü nasıl sağlıksız yaşayan insanların ilerleyen yaşlarında çeşitli hastalıklara yakalanma ihtimalleri nasıl daha yüksekse uygun olmayan koşullarda bakılan iguanalarında hastalanma ihtimalleri uygun koşullarda bakılan yaşıtlarına göre daha yüksek olacaktır. Bir canlının egzotik sınıfına alınırken çevresel koşulara adaptasyon yeteneğinin düşüklüğü göz önünde bulundurulur. Eğer sorumluluğunu alabilecek yetide değilseniz bu sınıftan canlıların bakımını üstlenmeniz doğru değildir. İguana sahibi olmaya karar verirken bu canlı için uygun nem ışık ve beslenme koşuların sunmanız gerekeceğini unutmayınız.
SOCIAL MEDIA
ADA VETERINARY POLYCLINIC Levent Mah. Sülün Sk. No:14 1. Levent - Beşiktaş / İstanbul Tel : 0212 324 67 32 Tel : 0212 324 67 33 Gsm: 0530 403 55 05 E-posta: [email protected] Web: www.adaveteriner.com Open 24 hours a day, 7 days a week
This site has been prepared with Neta Website infrastructure.
Cookies are used on our website to provide better service. By using our website you accept cookies.
WhatsApp Support